Wijkverpleging.

Bent u op zoek naar thuiszorg in Almelo?

Zorg met betrekking tot verpleging en verzorging wordt aangevraagd door het ziekenhuis of uw huisarts. U kunt het ook zelf aanvragen. Onze professionele en vriendelijke zorgverleners bieden goede en persoonlijke zorg, zodat u op een prettige manier thuis kunt blijven wonen. Wij geloven dat dit alleen kan door u goed te leren kennen en een persoonlijke relatie op te bouwen. Om deze reden hebben wij als Habitus Zorg & Welzijn ervoor gekozen om vanuit kleine wijkteams te werken. Op deze manier weet u altijd wie u komt helpen.

Waar wij u kunnen ondersteunen

Ons personeel komt bij u thuis om te helpen bij:

Uw persoonlijke verzorging; alles wat u gebruikelijk als zelfzorg uitvoert. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iedereen nodig heeft, maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem (zoals een stoma of sonde).

Verpleging; u kunt hierbij denken aan hulp of advies bij uw medicatie; wondzorg; verpleegtechnische handelingen zoals injecties, stoma, sondevoeding e.d.; advies en of hulp na opname in het ziekenhuis.

Onze wijkverpleegkundigen denken met u mee over uw zorgbehoefte, welke zorg passend is bij u en wat u momenteel nodig hebt. Het advies van de wijkverpleegkundigen en uw wensen en behoeften nemen wij mee in uw zorgplan. Samen maken wij concrete afspraken over uw zorgbehoeften en -momenten. Onze wijkverpleegkundigen coördineren uw zorg, houden contact met uw behandelaars en kunnen u ook ondersteunen bij het leren omgaan met uw beperkingen.