Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te inventariseren welke hulp nodig is. Dit kan zijn verzorging, verpleging. De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op, wat de basis is voor de verdere hulp door ons team.

Wijkverpleging: altijd bij u in de buurt

Heeft u hulp nodig bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of toedienen van injecties? Habitus MZW kan u daarbij helpen. Onze teams hebben kennis van ziektes en ervaring met het verzorgen van wonden, ze weten veel over dementie, zorg in de laatste levensfase en alles wat daarbij komt kijken. Er is altijd een wijkteam bij u in de buurt. Binnen de team van de wijkverpleging kennen we naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden. Als cliënt heeft u altijd een vast aanspreekpunt binnen het team.

De wijkverpleegkundige of wijkverzorgende komt bij u thuis om u te helpen bij:

  • persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden
  • verpleging, zoals de wondverzorging
  • het toedienen van medicijnen of injecties in overleg met uw (huis)arts of specialist.
  • De wijkverpleegkundige denkt met u mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met u en uw mantelzorgers naar oplossingen. De wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en houdt contact met uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners bij u in de buurt. Als u wenst adviseert de verpleegkundige u bij het leren omgaan met een beperking. Ook helpt ze u bij de consequenties die ouderdom, ziekte en handicap met zich meebrengen in de toekomst. Wilt u advies over medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen? Leg het eens voor aan uw wijkverpleegkundige.

Moet ik zelf mijn indicatie aanvragen?

Nee! De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw mantelzorger hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

Geen Kosten

Er zijn geen kosten voor de diensten van de wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) deze kosten worden vergoed in uw basispakket van uw zorgverzekeraar.