Ambulant begeleiding.

Woont u zelfstandig, maar heeft u soms hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Dan kunt u rekenen op een professionele begeleiding van Habitus Zorg & Welzijn. Wij leveren begeleiding in de regio Twente.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Voorbeelden van de ondersteuning die onze begeleiders bieden zijn:

Hulp bij administratie

Beter omgaan met stressvolle situaties

Helpen bij het maken van een planning voor uw huishouden en het aanbrengen van structuur

Helpen met het onderhouden van sociale contacten

Het vinden van (vrijwilligers)werk of een andere dagactiviteit

Gebruik van technologie thuis

Rouw en verliesverwerking (samen met lotgenoten)

Zo vraagt u begeleiding aan

Uw gemeente betaalt de begeleiding die wij u leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om in aanmerking te komen voor begeleiding, is een aanvraag nodig. Deze aanvraag doet u bij de gemeente waar u woont. Hoe de aanvraagprocedure verloopt, is per gemeente verschillend geregeld. U kunt bij uw gemeente vragen hoe u een aanvraag kunt doen voor begeleiding. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Begeleiding in de praktijk

Als u toestemming heeft gekregen van uw gemeente, dan kunt u via ons begeleiding aanvragen. We komen altijd eerst bij u op huisbezoek, zodat we kunnen kennismaken. In dat gesprek bespreken we uw wensen voor vaste begeleiding. Nadat we de juiste begeleider hebben gevonden, maken jullie samen een ondersteuningsplan. De doelen die uw gemeente heeft aangegeven bij het geven van de toestemming voor uw begeleiding vormen de basis van dit plan. Daarnaast geeft u aan welke doelen u zelf wilt bereiken met de begeleiding. In het ondersteuningsplan gaat u de doelen concreet maken door te beschrijven wat u wilt bereiken en hoe u dit wilt doen. Ook omschrijft u samen wanneer welk doel gehaald moet zijn. Tenslotte komt in het plan te staan hoe vaak en op welke tijdstippen u contact heeft met de begeleider. Wanneer u het eens bent met het plan en het heeft ondertekend, gaat uw vaste begeleider met u aan de slag!