Netwerk & Samenwerking.

Branchevereniging Spot

SPOT is een branchevereniging die de belangen van kleinschalige thuiszorgorganisaties behartigt. Habitus Zorg & Welzijn is sinds 2016 lid van deze branchevereniging. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding.

Naast het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden ontwikkelt SPOT producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg, en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden. Denk hierbij aan een HKZ-handboek, geprotocolleerde werkinstructies en voorbehouden handelingen en diverse model-documenten.

De branchevereniging en haar leden zien hun werk als betrokken en bevlogen ondernemen in een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwaliteit steeds belangrijker wordt.

Sociale Kaart

In de sociale kaart van uw gemeente (indien beschikbaar) vindt u informatie en advies over organisaties en voorzieningen op het gebied van Zorg en Welzijn. Habitus is opgenomen in de sociale kaart van de volgende gemeenten:Almelo