Mantelzorgbeleid.

Respect voor onze medemens

Iemand is mantelzorger wanneer zij/hij langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste met een (chronische) ziekte of beperking. Een mantelzorger helpt naasten/dierbaren op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar ook zwaar zijn. Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Dan bent u een van de 4 miljoen mantelzorgers waar Nederland rijk aan is.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het twee verschillende dingen:

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Wij bekijken samen met de cliënt of het mogelijk is om mantelzorg bij de zorg te betrekken. De afspraken die met de mantelzorg gemaakt worden, worden opgenomen in het zorgleefplan en zullen ook bij de evaluatiemomenten betrokken worden. Daarbij is het van groot belang dat de draagkracht van de mantelzorg niet overschat wordt. Om overbelasting van de mantelzorg te voorkomen ondersteunen wij met informatie, adviezen, persoonlijke aandacht en praktische hulp.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er nog geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Beleid mantelzorg:

Als organisatie hebben wij een beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, waarbij de volgende uitgangspunten altijd van toepassing zijn:

De wensen en behoeften van de cliënt vormen de basis van de zorg

De kwaliteit van de zorg is leidend

Er is open communicatie tussen cliënt, mantelzorger en professional

Hier kunt u mantelzorgbeleid downloaden. In onze brochure en folders kunt u meer lezen over de wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (Vilans)

Habitus Zorg en Welzijn