Complimenten en klachten.

Complimenten en klachten.

Uw mening is belangrijk voor ons.

We horen hierdoor wat goed gaat en wat beter kan. Hierdoor kunnen we werken aan uw klacht en ervoor zorgen dat dezelfde situatie in de toekomst niet opnieuw ontstaat.

Als u een probleem heeft met uw zorgverlener, dan is het verstandig om dit meteen aan te geven bij de zorgverlener zelf. Onze zorgverleners doen hun best om uw probleem op te lossen. Soms is het moeilijk om gevoelens van onvrede, irritatie of klachten met uw zorgverlener te bespreken. U kunt uw mening over de zorg uiteraard direct doorgeven aan diens leidinggevende. Dat geldt voor zowel complimenten en voor

klachten. Dit kan op de volgende manieren:

Telefonisch; u kunt ons bellen op 085 77 30 508 om uw klacht door te geven. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht per e-mail aan u bevestigen.

Via e-mail. Wanneer u een klacht via de e-mail wilt indienen, dan kan dat via info@habituszorg.nl

Via een brief. U kunt de brief sturen naar:

Habitus Zorg & Welzijn

t.a.v. De klachtencommissie

Plesmanweg 9-J

7602 PD Almelo

Wat doet Habitus maatschappelijk zorg en welzijn met uw klacht?

Zodra wij uw klacht in ontvangst nemen, sturen we ter bevestiging een e-mail of een brief. Vervolgens gaan we direct aan de slag om de klacht op te lossen. Deze behandelen we altijd binnen de wettelijk termijn van zes weken. Bij het oplossen van een klacht is de directie altijd betrokken. Nadat het probleem opgelost is, gaan we intern kijken of we bepaalde processen moeten aanpassen om te voorkomen dat deze opnieuw voorkomt.

Bentu niet tevreden met de oplossing van uw klacht? Of wilt u uw klacht rechtstreeks melden dan heeft u de mogelijkheid om naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris te stappen. Habitus Zorg & Welzijn is aangesloten bij onafhankelijke klachtenfunctionaris van de vereniging Spot. U kunt hen bereiken via:

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Email: klacht@verenigingspot.nl

Postadres: t.a.v. de Klachtenfunctionaris

Gooimeer 4-15

1411 DC Naarden

Telefoonnummer: 035 – 54 27 517