Huishoudelijke hulp (vanuit WLZ).

Direct zorg, geen wachtlijst bij ons

Het is mogelijk om huishoudelijke hulp te ontvangen als u zorg ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg. De Wlz is er voor mensen die zware, intensieve zorg nodig hebben. Wij hebben of hanteren geen wachtlijst voor huishoudelijke hulp. Daarom kunt u van ons snel de benodigde hulp ontvangen.

Wanneer u het lastig vindt om zelf aanvraag te doen, kunt u altijd gebruikmaken van onze “op weg dienst”. Dit is een gesprek waarin we met u in gesprek gaan en u kunnen adviseren over de zorg die passend is bij uw situatie. Om een gesprek in te plannen kunt u hieronder uw gegevens achterlaten zodat wij u zo snel mogelijk een gesprek kunnen inplannen.

Naast onze “op weg dienst”, kunt u ook een onafhankelijke partij u laten bijstaan bij het aanvragen van Wlz-zorg. Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wlz heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Hij denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. Dit is vooral gericht op versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over de zorg die u ontvangt.