Organen.

Binnen Habitus zijn verschillende organen actief

Hieronder geven wij een overzicht van organen die binnen Habitus actief zijn.

Raad van Advies

De Raad van Advies heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken bij Habitus. We stellen de Raad van Advies graag aan u voor.

Binnen de Raad van advies wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode. Klik hieronder om de bestanden te downloaden.

M. Kara

Raad van Advies

R. Kuiper

Raad van Advies

K. Esim

Raad van Advies