Duurzaamheid.

Bij Habitus is duurzaamheid al jaren een belangrijk onderwerp

Wij willen geen onevenredige lasten bij de volgende generatie neerleggen. Hierdoor hebben wij een MVO-beleid opgesteld die gebaseerd is op een aantal pijlers.

Leverancierskeuze

Wij willen op een verantwoorde wijze ons steentje bijdragen aan het milieu. Daarom kopen we bij Habitus alleen lokaal in en alleen van leveranciers die bijdragen aan de CO2-uitstoot.

Verlichting

In de afgelopen maanden hebben wij grotendeels afscheid genomen van de TL verlichting en zijn overgestapt naar verlichting met schakelaar. De verlichting gaat alleen aan als er iemand aanwezig is.

Scheiden van afval

Bij Habitus scheiden we zo veel mogelijk afval en zo nodig proberen we materialen te hergebruiken (bijvoorbeeld de schorten). Door afval te scheiden en materialen te hergebruiken (zoals bij wasbaar mutsjes) hebben wij een positieve invloed op het milieu.

Papierloos werken

De afgelopen jaren hebben wij ons papiergebruik drastisch verminderd. Ons doel voor 2024 is volledig overstappen naar papierloos werken.

Personeel

Bij Habitus staan we open voor iedereen. Wij verwerpen alle vormen van discriminatie op de werkvloer, zoals godsdienst, geslacht, zwangerschap, handicap, huidskleur, herkomst en leeftijd. Tevens voelen we ons verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom investeren we fors in de ontwikkeling van onze medewerkers.

Gemeenschap

We zijn sterk betrokken bij de lokale gemeenschap. Zo proberen we aan de ontwikkeling van jongeren bij te dragen door stageplekken te creëren.