Kwaliteit.

Kwaliteit

Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg en willen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Of het nu gaat om het bepalen van het zorgplan, het innemen van medicatie of het invullen van een zinvolle dag. Wij zullen samen met u (en eventueel de gemeente) bekijken wat voor zorg u nodig hebt. Er kunnen natuurlijk veel vragen op u afkomen in één keer, ook daar helpen wij u bij! Dit kunnen vraagstukken zijn zoals:

Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Komt u in aanmerking voor hulpmiddelen?

Hoe krijgt u de hulp die u nodig hebt? Alles wat wij doen is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Keurmerken en certificaten

Wij zijn een professionele organisatie met vakmensen die altijd hun beste beentje voorzetten. .Met het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bewijst en waarborgt Habitus de kwaliteit van de zorg die wij leveren. Het naleven van de HKZ-normen ondersteunt ons in het voortdurend verbeteren van onze processen en het beheren van risico’s. Op deze manier streven we ernaar om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden. We zijn er trots op dat we het HKZ-keurmerk dragen, omdat het een erkenning is van onze toewijding aan kwaliteit en continue verbetering binnen onze zorgorganisatie

De HKZ-certificatie betekent dat Habitus maatschappelijk zorg en welzijn:

Goed georganiseerd is;

Cliënten centraal stelt;

Continue werkt aan optimalisering van het aanbod;

Betrouwbare resultaten presenteert;

Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld;