Aanvragen WLZ zorg.

Het aanvragen van Wlz-zorg gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ. Wilt u in aanmerking komen voor Wlz zorg, dan moet u blijvend zorg nodig hebben en is er geen kans op verbetering van uw situatie. Ook moet u 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. De Wlz-zorg kan op verschillende manieren worden geleverd:

Zorg in een verpleeghuis;

Instelling voor gehandicaptenzorg;

Zorg thuis.

Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Voor het aanvragen van Wlz-zorg, dient u een aanvraagformulier in. Dit kan digitaal via de website van het CIZ. Ook kunt u het aanvraagformulier printen en op de post doen. U kunt dit zelf doen of iemand uit uw omgeving laten doen.

Nadat CIZ het formulier heeft ontvangen, controleert het CIZ of alle gegevens aanwezig zijn, zoals de gegevens van uw zorgverzekeraar en uw medische gegevens.

Als het CIZ alle gegevens heeft, dan kan het CIZ op basis van deze aanvraag een indicatie afgeven. Alsnog niet alles duidelijk is, dan kan het zijn dat een medewerker van het CIZ bij u op huisbezoek komt.

Wanneer het CIZ besluit dat u een indicatie vanuit de Wlz ontvangt, dan krijgt u hierover binnen 6 weken een brief. Dit is het indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u krijgt en waarom. Vervolgens wordt de indicatie doorgestuurd naar het Zorgkantoor. In Twente is dit het zorgkantoor van Menzis. Het Zorgkantoor zal vervolgens bij u informeren naar uw wensen ten opzichte van de zorgaanbieder. U kunt dan aangeven dat u de huishoudelijke hulp bij ons wilt inzetten. Wij krijgen dan een bericht van het Zorgkantoor dat we huishoudelijke hulp bij u kunnen inzetten. Op het moment dat we dit bericht hebben ontvangen, bellen we u om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek maken we afspraken over de inzet van de huishoudelijke hulp, op basis van uw wensen en mogelijkheden