Woont u zelfstandig, maar heeft u soms hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Dan kunt u rekenen op een professionele begeleiding van Habitus Zorg & Welzijn. Wij leveren begeleiding in de regio Twente.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Voorbeelden van de ondersteuning die onze begeleiders bieden zijn:

 • Hulp bij administratie
 • Beter omgaan met stressvolle situaties
 • Helpen bij het maken van een planning voor uw huishouden en het aanbrengen van structuur
 • Helpen met het onderhouden van sociale contacten
 • Het vinden van (vrijwilligers)werk of een andere dagactiviteit
 • Gebruik van technologie thuis
 • Rouw en verliesverwerking (samen met lotgenoten)
(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Zo vraagt u begeleiding aan

Uw gemeente betaalt de begeleiding die wij u leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om in aanmerking te komen voor begeleiding, is een aanvraag nodig. Deze aanvraag doet u bij de gemeente waar u woont. Hoe de aanvraagprocedure verloopt, is per gemeente verschillend geregeld. U kunt bij uw gemeente vragen hoe u een aanvraag kunt doen voor begeleiding. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Begeleiding in de praktijk

Als u toestemming heeft gekregen van uw gemeente, dan kunt u via ons begeleiding aanvragen. We komen altijd eerst bij u op huisbezoek, zodat we kunnen kennismaken. In dat gesprek bespreken we uw wensen voor vaste begeleiding. Nadat we de juiste begeleider hebben gevonden, maken jullie samen een ondersteuningsplan. De doelen die uw gemeente heeft aangegeven bij het geven van de toestemming voor uw begeleiding vormen de basis van dit plan. Daarnaast geeft u aan welke doelen u zelf wilt bereiken met de begeleiding. In het ondersteuningsplan gaat u de doelen concreet maken door te beschrijven wat u wilt bereiken en hoe u dit wilt doen. Ook omschrijft u samen wanneer welk doel gehaald moet zijn. Tenslotte komt in het plan te staan hoe vaak en op welke tijdstippen u contact heeft met de begeleider. Wanneer u het eens bent met het plan en het heeft ondertekend, gaat uw vaste begeleider met u aan de slag!

Dagbesteding op locatie

Wilt u gebruik maken van begeleiding van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn in groepsverband?

Thuis ervaar je de gevolgen van de aandoening of beperking. Het is anders dan voorheen. Ook voor je naasten. Op de dagbesteding helpen wij jou bij het vergroten van je mogelijkheden. Je traint je vaardigheden, werkt aan persoonlijke doelen en ontmoet andere mensen die eveneens leven met dezelfde of andere aandoeningen of beperkingen. Je huisgenoten hebben even wat tijd voor zichzelf.

Heeft u toestemming gekregen van uw gemeente en wilt u graag gebruik maken van begeleiding in groepsverband?

Dat kan. Op de dagbesteding helpen wij jou bij het vergroten van je mogelijkheden. Je traint je vaardigheden, werkt aan persoonlijke doelen en ontmoet andere mensen die eveneens leven met dezelfde of andere aandoeningen of beperkingen.

Wij organiseren van maandag tot en met donderdag -in totaal 8 dagdelen- dagbesteding op twee locaties bij u in de buurt. Samen bespreken we waar je in het dagelijks leven tegen aanloopt en hoe je daaraan kunt werken. Ook kijken we aan de hand van uw indicatie welke dagen en dagdelen aansluiten bij uw hulpvraag. Afhankelijk van je indicatie kom je 1 tot 5 dagen in de week op onze dagbestedingslocaties:

 • Plesmanweg 9-J, 7602PD in Almelo;
 • Hofstraat 1, 7607 AB Almelo

Op onze dagbestedinglocaties werken we aan de hand van modules. Deze modules vormen de bouwstenen waaruit het programma van uw dagbesteding bestaat. Binnen elke module werkt u aan de dingen die belangrijk voor u zijn. De modules waaraan wij onder andere aan werken zijn:

 • Het werken aan het uitbreiden, versterken en activeren van uw sociale netwerk;
 • Uw gezondheid en vitaliteit;
 • Zelfredzaamheid behouden, verbeteren of vergroten;
 • Vaardigheden versterken en ontwikkelen met behulp van creatieve activiteiten.

Kunt u niet zelfstandig reizen naar de locatie(s)? Tijdens de dagbesteding zorgen wij voor een training zodat u weet hoe u kunt reizen met het OV. Heeft u ook een indicatie voor vervoer? Dan zorgen wij voor vervoer.

In tijden van een pandemie kan -indien de overheid aanleiding ziet om lockdown in te voeren- de dagbesteding ook online aangeboden worden.

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving