Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW). Wij zijn er goed in thuis en kunnen u ten alle tijden informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen over kosten, wetgeving en uw rechten neem contact op met onze zorgcoördinator.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze zorg kan ook in uw eigen woning gegeven worden. Er is dan altijd iemand nabij en oproepbaar en desgewenst kan er gezorgd worden voor maaltijden, verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het CIZ stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u een inkomensafhankelijke eigenbijdrage, deze is wettelijk bepaald. Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een zorgvraag de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. WMO-hulp kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u woont. Het kan dan gaan om huishoudelijke hulp,  begeleiding en/of dagbesteding. De gemeente stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze is wettelijk bepaald. Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Hieronder valt ook Wijkverpleging. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en medicatie toediening. De wijkverpleegkundige van Habitus matschappelijk zorg en welzijn stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u geen eigen bijdrage, de kosten worden volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie:

Zorgatlas: http://www.zorghulpatlas.nl/zorgatlas/wet-en-regelgeving-zorg-en-welzijn/
Regelhulp: https://www.regelhulp.nl/

Overbruggingszorg (WLZ)

Als u door een ernstige lichamelijke of psychische aandoening beperkt bent en intensieve zorg of toezicht nodig heeft, dan kunt u rekenen op onze zorgverleners. Ook als u thuis woont en wacht op opname in het verzorgings- of verpleeghuis kunt u rekenen op onze overbruggingszorg.

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. De WLZ is een wet die per 01 januari 2015 is ingevoerd. hiervoor kende u deze regeling waarschijnlijk als de AWBZ. Het kan voorkomen dat u eerder zorg ontving via AWBZ. In dat geval kan het zijn dat u nog met een overbruggingsregeling te maken heeft. De bedoeling van deze overbruggingsregeling is dat de zorgvrager zo min mogelijk merkt van de hervorming die plaatsvinden in de langdurige zorg.

Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. tijdelijke zorg kunt u dus niet meer verkrijgen via de WLZ.

Geen indicatie, maar wel behoefte aan zorg?

Het kan gebeuren dat u volgens het CIZ geen recht heeft op intensieve zorg, en dat u hier dus ook geen indicatie voor krijgt. Komt u volgens het CIZ niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz en u bent het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ.

Wanneer u zelf wel behoefte heeft aan permanente verzorging of verpleging, dan is er nog een andere optie voor u: particuliere thuiszorg. Omdat particuliere thuiszorginstellingen niet worden betaald vanuit de WLZ, dient u deze vorm van zorg zelf te bekostigen. U kunt met een pgb (persoonsgebonden budget) wel een deel van de zorg inkopen. Een groot voordeel van particuliere thuiszorg is dat u zelf bepaalt welke zorg er wordt ingezet en de hoeveelheid daarvan. Bij Habitus maatschappelijke zorg en welzijn kunt u bijvoorbeeld 24-uurs zorg, zorg bij de ziekte van Alzheimer of nachtzorg ontvangen. U krijgt hierbij niet te maken met wachtlijsten en kunt dus direct al aanspraak maken op de zorg waar u behoefte aan heeft.

Kosten

Als u een Wlz-indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (hier link naar http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-4-8-bereken-uw-eigen-bijdrage-zorg-met-verblijf ) een proefberekening maken. U kunt het CAK ook bellen op 0800- 0087.

 

Particuliere thuiszorg

Habitus maatschappelijk zorg en welzijn levert zorg in de regio Twente aan particulieren en PGB -houders. Groot voordeel van particuliere thuiszorg is dat er geen wachtlijsten zijn.  Indien u ons nodig heeft, dan regelen wij de zorg. Met een vast team van zorgverleners en een persoonlijke benadering, is de zorg in vertrouwde handen.

Doordat wij werken met vaste teams, bouwen de zorgverleners vertrouwen en een goede band met onze cliënten op. Zij vormen ook het vaste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld familie, huisarts of apotheek en zorgen voor een goede en duidelijke manier van communiceren.

 

Individuele aandacht staat centraal

Wanneer u 24-uurs zorg of 12-uurs zorg inkoopt, blijft de hulp van onze zorgverleners uiteraard niet beperkt tot verzorging en verpleging. Zij zijn er ook voor gezelschap en het ondernemen van allerlei sociale activiteiten. Het gaat er tenslotte om dat u de dag kunt doorbrengen op een manier die voor u prettig is.  Natuurlijk kijken we hierbij altijd naar wat u zelf wil, en naar wat er mogelijk is.

Kosten

Voor de kosten van de particuliere thuiszorg kunt u een afspraak inplannen met één van de zorgcoördinator van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn.