Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Onze medewerkers en cliënten werken met een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit betekent dat zij digitaal rapporteren en de gegevens kunnen inzien. Hun handelingen en bevindingen rapporteren ze via een mobiele telefoon of tablet in ons cliëntinformatiesysteem. Voorheen deden ze dat op papier.
De privacy van uw gegevens is gewaarborgd door maatregelen die voldoen aan wettelijke eisen. Zo werken de medewerkers bijvoorbeeld met een dubbele inlogcode. U (of uw contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger) bepaalt wie inzage heeft in uw gegevens. Online bekijkt u (of uw contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger) dan zelf uw gegevens. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst kunt u het beste schriftelijk, per brief of e-mail, om inzage vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier:

Bekijk hier