Persoonlijke verzorging en/of verpleging

Op een gegeven moment kunnen sommige taken te zwaar worden. Als mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of men heeft verpleegkundige hulp nodig, kan men een beroep doen op een verpleegkundige die zorg verleent aan huis. Dat heet thuiszorg. Aanvullend op ieders eigen mogelijkheden wordt aan de patiënt thuis zorg gegeven. Zo kan de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving blijven. We gaan hierbij wel altijd uit van de autonomie en de zelfredzaamheid van de patiënt. De patiënt wordt altijd gestimuleerd zo veel mogelijk zelf te doen. Lukt dat niet meer, dan worden de taken volledig door ons overgenomen.

Iedereen in Nederland heeft recht op thuiszorg. Bent u hulpbehoevend en kunt u het niet zelf oplossen dan hoeft u ons dat alleen maar kenbaar te maken. Wij kunnen uw situatie in samenwerking met wijkverpleegkundigen beoordelen. Wij zullen dan samen met u bepalen welke soort zorg u nodig heeft en hoeveel uur per week nodig wordt geacht. Aan de hand daarvan stellen wij een zorg leefplan op. Tijdens de zorgverlening wordt er steeds klinisch gerapporteerd, zodat wij ten alle tijde kunnen verantwoorden welke zorg er is aangeboden en welk bijzonderheden er zijn geconstateerd bij de patiënt.

De functie Persoonlijke Verzorging is gericht op handelingen op het gebied van de dagelijkse levensverrichtingen in de vorm van persoonlijke zorg. Daarbij kan het gaan om het ondersteunen bij of het overnemen van handelingen, het stimuleren om de handelingen zelf te doen of het aanleren van de handelingen. Persoonlijke verzorging is: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iedereen nodig heeft (zoals wassen, eten), maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde).

Het kan ook voorkomen dat u verpleegkundige zorg nodig heeft. Onze gediplomeerde verpleegkundigen kunnen deze zorg bij u thuis geven. Verpleegkundige handelingen zijn bijvoorbeeld:

  • Verzorgen van wonden
  • Het geven van injecties
  • Het toedienen van medicijnen
  • Inbrengen van een maagsonde
  • Pijnbestrijding (via een pomp)
  • Het aanbrengen en bewaken van een infuus
  • Begeleiding bij diabetes