Binnen Habitus zijn verschillende organen actief.

Hieronder geven wij een overzicht van organen die binnen Habitus actief zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken bij Habitus. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor.

Binnen de Raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode. Klik hieronder om de bestanden te downloaden.

 • Jaarverslag Raad van Toezicht 2020;
 • Reglement Raad van Toezicht;
 • Toezichtvisie Raad van Toezicht.
(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Raad van toezicht

Pamela Hickson Advisory

Cliëntenraad

Pamela Hickson Advisory

Onafhankelijke cliëntadviseur

Pamela Hickson Advisory

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving