Kwaliteit

Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg en willen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Of het nu gaat om het bepalen van het zorgplan, het innemen van medicatie of het invullen van een zinvolle dag. Wij zullen samen met u (en eventueel de gemeente) bekijken wat voor zorg u nodig hebt. Er kunnen natuurlijk veel vragen op u afkomen in één keer, ook daar helpen wij u bij! Dit kunnen vraagstukken zijn zoals:

 • Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

 • Komt u in aanmerking voor hulpmiddelen?

 • Hoe krijgt u de hulp die u nodig hebt?

Alles wat wij doen is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsverslag

Door middel van een kwaliteitsverslag geven wij u een kijkje in de keuken om te laten zien hoe wij bij Habitus doen wat nodig is om onze cliënten een gelukkig gevoel te geven. In ons kwaliteitsplan staan onze plannen beschreven om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening in 2020 verder te verbeteren. Dit verslag laat zien in hoeverre we deze plannen gerealiseerd hebben; we kijken terug op de thema’s waaraan we gewerkt hebben en benoemen welke resultaten we hebben behaald. Daarom nodigen we u uit om ons Kwaliteitsverslag 2021 te lezen.

<download hier het Kwaliteitsverslag 2021>

<download hier het inspectierapport>

(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Cliënttevredenheid

Cliënten van Habitus geven goede rapportcijfers over de kwaliteit van de zorg. Dit blijkt uit een meting in *datum door een onafhankelijk onderzoekbureau krijgen wij een gemiddeld rapportcijfer van *graag aanvullen. Het betreft een CQI of PREM-meting. De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Aan cliënten wordt een schriftelijke vragenlijst voorgelegd (dit is uitleg van CQI). Wilt u het rapport inzien, klik dan hier [Hyperlink naar onderzoeksverslag toevoegen]. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Zo kan men achterhalen wat cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Keurmerken en certificaten

Wij zijn een professionele organisatie met vakmensen die altijd hun beste beentje voorzetten. Om die toewijding te garanderen hebben wij het HKZ Keurmerk [Hier hyperlink van keurmerk opnemen]. Dit onafhankelijke keurmerk wordt verstrekt door KIWA. Het keurmerk garandeert dat wij onze zaken intern goed op orde hebben, dat wij de cliënt centraal stellen en dat wij voortdurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

De HKZ-certificatie betekent dat Habitus maatschappelijk zorg en welzijn:

 • Goed georganiseerd is;
 • Cliënten centraal stelt;
 • Continue werkt aan optimalisering van het aanbod;
 • Betrouwbare resultaten presenteert;
 • En voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Team foto

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving