Over Habitus MZW

Zorgorganisatie met veel ambitie

Habitus MZW is een snelgroeiende thuiszorgorganisatie met een warm hart voor haar cliënten. Wij bieden zorg- en ondersteuning aan mensen met beperking of problematiek. Deze problemen kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. Habitus MZW biedt deze zorg en ondersteuning aan in de vorm van lichamelijke- en/of persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke verzorging en palliatieve zorg. Habitus MZW is een zorgaanbieder met veel ambitie

Uniek in vele opzichten, dat is de basis van onze organisatie. Met in de eerste plaats aandacht voor de persoonlijke wensen van onze cliënten. De individuele zorgvraag staat centraal en is voor de organisatie het startpunt voor het persoonlijk zorgplan, dat voor iedere cliënt opgesteld wordt.

De zorg- en dienstverlening van Habitus MZW is 7 dagen per week en 24 uur per dag in  de gemeenten Eindhoven, BOV-Kampen en een aantal gemeenten in de provincie Overijssel.

Persoonlijk

Habitus MZW is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen nemen we de kernwaarden respect, vertrouwen, keuzevrijheid, verbondenheid, persoonlijke aandacht en eenvoud in ogenschouw. In ons handelen staat tevens de integriteit, professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid centraal. Uw welzijn en dat van onze medewerker staan centraal. Alleen met persoonlijke aandacht van alle betrokkenen kunnen we met elkaar passende en betaalbare zorg haalbaar maken. Nu en in de toekomst.

Dichtbij

Die zorg organiseren wij door te werken in kleine teams in de wijk, dichtbij u. Hierdoor staan wij dichtbij uw zorgnetwerk. Als aanspreekpunt voor de mantelzorger, familie en huisarts kunnen wij direct inspelen op veranderende omstandigheden.