Missie

Habitus MZW is een jong, dynamiek en groeiend bedrijf en heeft zijn specialisme in het bieden van kwalitatief thuiszorg. Habitus MZW heeft als missie: ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen’.

Met deze missie doelen wij op een integrale benadering van de cliënt, zijn/haar netwerk en de medewerkers die de cliënt in zijn/haar zorgbehoefte ondersteunen en/of begeleiden. Centraal staat hierbij de versterking van de leefkracht van de (langdurig) zieke cliënt, de versterking van de leefkracht van thuiswonende ouderen en de ondersteuning van de mantelzorger. Leefkracht staat voor positieve energie om meer grip op het eigen leven te krijgen en te houden. Habitus MZW beoogd de leefkracht te versterken door het bieden van oogwaardige, kwalitatieve en betrouwbare thuiszorg naar de wensen, behoeften, normen, waarden en gewoontes van de cliënten in eigen taal en cultuur. Het is geen doel op zich om alleen allochtonen te helpen, maar mede door de laagdrempeligheid en de specifieke aandacht aan de groep zal deze groep meer gebruik moeten maken van de rechten op een adequaat zorg.

Visie

De visie van Habitus MZW is dat elk mensenleven van waarde is en dat de zorg ervoor gedragen moet worden. Habitus MZW vindt het belangrijk dat cliënten die onverhoopt verpleging, verzorging en/of ondersteuning nodig hebben toch zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en eigen regie kunnen bijhouden. Daarbij maakt Habitus MZW geen onderscheid in religie, ras, politieke voorkeuren of leeftijd. De organisatie laat zich bij al haar diensten leiden door de specifieke zorgvraag van elke cliënt. De cliënt staat immers centraal binnen Habitus MZW. De cliënten horen zoveel mogelijk zelf te bepalen welke zorg- en dienstverlening zij willen ontvangen. Habitus MZW houdt daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Dit alles is te bereiken door een juiste en adequate begeleiding en ondersteuning die de cliënten zullen ontvangen bij Habitus MZW.

Duurzaam beleid

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk onderwerp. Wij vinden het thema steeds belangrijker en willen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij willen op een verantwoorde wijze onze steentje bijdragen aan het waardevol leven van onze clienten.

Dat betekent dat wij duurzaam omgaan met de zorg en welzijn voor onze cliënten, met de inzetbaarheid van onze medewerkers, met het milieu en energie en met de inkoop van producten en diensten. Wij maken daarom keuzes die aansluiten bij de behoeften die we nu hebben en goed zijn voor de toekomst, waarbij we rekening houden met haalbaarheid en betaalbaarheid. In onze keuzes rondom duurzaamheid zijn we vooruitstrevend, vernieuwend, creatief, moedig en toonaangevend.