Kwaliteit van zorg

Habitus MZW is een professionele organisatie met vakmensen die hun beste beentje voorzetten. Om die toewijding te garanderen hebben wij het HKZ Keurmerk. Het keurmerk garandeert dat wij onze zaken intern goed op orde hebben, dat wij de cliënt centraal stellen en dat wij voortdurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. 

Bekijk hier

Onze uitgangspunten zijn:

  • Elke cliënt is uniek.
  • De relatie tussen cliënt en zorgverlener bepaalt de kwaliteit van leven en zorg. Hierbij sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de behoefte van de cliënt.
  • We vertrouwen op de deskundigheid van onze medewerkers. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor behoud en verbeteren van kennis en kunde. Ook geven zij zelf vorm en inhoud aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, binnen de gestelde kaders en wet- en regelgeving.
  • De organisatie en haar medewerkers zijn gefocust op continue kwaliteitsverbetering vanuit cliëntperspectief en haar omgeving.
  • De teams in het primaire proces hebben een groot eigen regelvermogen hoe zij de kwaliteit binnen hun team verbeteren en borgen.
  • Om het zorgproces zo eenvoudig mogelijk te organiseren, zijn we terughoudend met het opleggen van centrale regels en procedures.
  • Ontwikkeling en invoering van nieuwe methodes en instrumenten gebeurt altijd in samenspraak met de gebruiker of belanghebbende.
  • Meetgegevens voor intern en extern gebruik, halen we zoveel mogelijk uit systemen waar de zorgverleners dagelijks mee werken in het zorgproces.