Eigen bijdrage

U kunt op verschillende manieren zorg- en ondersteuning aanvragen:

  • Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u een beschikking aanvragen. Naar aanleiding van een huisbezoek van een Wmo-consulent of -regisseur wordt er een inschatting gemaakt van uw hulpvraag. U betaalt een eigen bijdrage. Het zorgloket kan u hierover informeren.
  • Vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het ook mogelijk om zorg aan te vragen. De zorgregelaars van Habitus Maatschappelijk Zorg en Welzijn kunnen u helpen bij de aanvraag. Als u een indicatie heeft betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.
  • Voor hulpverlening aan jongeren onder de 18 jaar, kan er via de huisarts, jeugdarts of een gecertificeerde instelling een jeugdbeschikking worden afgegeven. Helaas bieden wij als organisatie geen zorg- en ondersteuning aan jongeren.
  • Heeft u geen indicatie voor uw zorgvraag en wenst u desondanks zorg- of ondersteuning ontvangen? Dan kunt u bij ons zelf zorg inkopen. U ontvangt dan een factuur voor de uren die u heeft afgenomen. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt over wat u van onze zorg- en dienstverlening kunt verwachten en wat daarvan de kosten zijn.

Tarieven aanvullende diensten

Wij hanteren geen tarieven voor aanvullende diensten.