Direct zorg, geen wachtlijst bij ons

Het is mogelijk om huishoudelijke hulp te ontvangen als u zorg ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg. De Wlz is er voor mensen die zware, intensieve zorg nodig hebben. Wij hebben of hanteren geen wachtlijst voor huishoudelijke hulp. Daarom kunt u van ons snel de benodigde hulp ontvangen.

Wanneer u het lastig vindt om zelf aanvraag te doen, kunt u altijd gebruikmaken van onze “op weg dienst”. Dit is een gesprek waarin we met u in gesprek gaan en u kunnen adviseren over de zorg die passend is bij uw situatie. Om een gesprek in te plannen kunt u hieronder uw gegevens achterlaten zodat wij u zo snel mogelijk een gesprek kunnen inplannen.

Naast onze “op weg dienst”, kunt u ook een onafhankelijke partij u laten bijstaan bij het aanvragen van Wlz-zorg. Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wlz heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Hij denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. Dit is vooral gericht op versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over de zorg die u ontvangt.

Aanvragen WLZ zorg

Het aanvragen van Wlz-zorg gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ. Wilt u in aanmerking komen voor Wlz zorg, dan moet u blijvend zorg nodig hebben en is er geen kans op verbetering van uw situatie. Ook moet u 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. De Wlz-zorg kan op verschillende manieren worden geleverd:

 • Zorg in een verpleeghuis;
 • Instelling voor gehandicaptenzorg;
 • Zorg thuis.
(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Voor het aanvragen van Wlz-zorg, dient u een aanvraagformulier in. Dit kan digitaal via de website van het CIZ. Ook kunt u het aanvraagformulier printen en op de post doen. U kunt dit zelf doen of iemand uit uw omgeving laten doen.

Nadat CIZ het formulier heeft ontvangen, controleert het CIZ of alle gegevens aanwezig zijn, zoals de gegevens van uw zorgverzekeraar en uw medische gegevens.

Als het CIZ alle gegevens heeft, dan kan het CIZ op basis van deze aanvraag een indicatie afgeven. Als nog niet alles duidelijk is, dan kan het zijn dat een medewerker van het CIZ bij u op huisbezoek komt.

Wanneer het CIZ besluit dat u een indicatie vanuit de Wlz ontvangt, dan krijgt u hierover binnen 6 weken een brief. Dit is het indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u krijgt en waarom. Vervolgens wordt de indicatie doorgestuurd naar het Zorgkantoor. In Twente is dit het zorgkantoor van Menzis. Het Zorgkantoor zal vervolgens bij u informeren naar uw wensen ten opzichte van de zorgaanbieder. U kunt dan aangeven dat u de huishoudelijke hulp bij ons wilt inzetten. Wij krijgen dan een bericht van het Zorgkantoor dat we huishoudelijke hulp bij u kunnen inzetten. Op het moment dat we dit bericht hebben ontvangen, bellen we u om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek maken we afspraken over de inzet van de huishoudelijke hulp, op basis van uw wensen en mogelijkheden.

Hoe vraagt u begeleiding aan?

De cliëntondersteuning in de WLZ is door het Menzis Zorgkantoor ondergebracht bij meerdere organisaties. Voor het aanvragen van begeleiding kunt u terecht bij:

 • Menzis Zorgadviseur;
 • MEE;
 • Zorgbelang;
 • Stichting Cliënt ondersteuning Twente (SCOT);
 • Dichtbij.

Eigen bijdrage

Wanneer u zorg krijgt vanuit de Wlz, dan betaalt u een eigen bijdrage als u ouder bent dan 18 jaar. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage in de Wlz. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw inkomen, uw vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u kijken op de website van het CAK.

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving