Branchevereniging Spot

SPOT is een branchevereniging die de belangen van kleinschalige thuiszorgorganisaties behartigt. Habitus MZW is sinds 2016 lid van deze branchevereniging. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding. Gezamenlijk zijn de leden verantwoordelijk voor ruim 4 miljoen zorguren op jaarbasis.

Naast het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden ontwikkelt SPOT producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden. Denk hierbij aan een HKZ-handboek, geprotocolleerde werkinstructies en voorbehouden handelingen en diverse model-documenten.

De branchevereniging en haar leden zien hun werk als betrokken en bevlogen ondernemen in een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwalteit steeds belangrijker wordt.

Voor meer informatie over SPOT kunt u hier klikken:

Bekijk hier

Vilans

Meer dan ooit ligt de nadruk op zorg vanuit de cliënt. De persoonlijke woonsituatie, familie, vrienden, wensen en gewoonten zijn het uitgangspunt. Zorg organiseren rondom de cliënt, dat vraagt om samenwerken. Met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf. Om eenheid in taal en handelen binnen de zorgketen te garanderen werken onze medewerkers met de Vilans KICK-protocollen.De protocollen zijn altijd toegankelijk en up to date voor onze medewerkers

Bekijk hier