Begeleiding

Heeft u het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw huishouden, met de post en de administratie, of in het contact met buren, familie en instellingen? Habitus MZW kan daarbij helpen. We bieden Begeleiding zodat u leert omgaan met de situatie en na verloop van tijd de dingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

We luisteren goed naar uw persoonlijke verhaal. Waar loopt u tegen aan en wat zijn de problemen die hierdoor ontstaan? Samen kijken we naar mogelijkheden en oplossingen. Habitus MZW kan helpen bij praktische zaken, maar we gaan eerst samen met u kijken wat u zelf kunt en waarbij familie, vrienden, buren of anderen u kunnen helpen.

De ondersteuning kan gericht zijn op de organisatie van het huishouden; structuur aanbrengen in uw dagelijks even; ondersteuning bij administratie en financien; leren omgaan met een ziekte of beperking; ondersteuning van de mantelzorger(s); depressie; rouwverwerking; uitzichteloosheid; tekort aan zingeving; slapeloosheid; slachtofferhulp; omgaan met ziekte; gebrek aan veiligheid en of vertrouwen; eenzaamheid; scheidingsproblematiek;  conflicten; dagbesteding.

Als u behoefte heeft aan contact met anderen, als u  ondersteuning kunt gebruiken bij een dagritme of dagelijkse activiteiten, dan bent u bij ons van harte welkom om samen leuke en interessante activiteiten te ondernemen. Dagopvang kan voor één of meer dagen per week een oplossing zijn. Door het deelnemen aan dagopvang word uw thuissituatie ontlast. Tijdens de dagopvang worden er activiteiten aangeboden zoals vermaak- en bewegingsactiviteiten. Men is onder de mensen in de gezellige huiskamer, of rust wat uit in de andere ruimte. Indien u geïndiceerd bent voor vervoer dan kunt u gebruik maken van onze ophaalservice van de dagbesteding.

Bij ambulante ondersteuning, ook wel individuele begeleiding, krijgt u ondersteuning thuis zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Heeft u moeite met het organiseren van uw dagelijks leven? Ons team van deskundige begeleiders helpt u op weg en helpt u bij het aanbrengen van structuur en praktische vaardigheden. Uitgangspunten zijn: eigen regie en het vergroten van uw zelfredzaamheid, rekening houdend met uw levensstijl.