In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus (Covid-19) die door de Rijksoverheid zijn opgelegd.

U bent van ons gewend dat uw gezondheid de hoogste prioriteit heeft. In verband met het coronavirus hebben wij daarom besloten om per direct alleen nog acute zorg te verlenen voor nieuwe cliënten. Wij zijn telefonisch dagelijks bereikbaar tussen 8:00 uur en 18.00 uur. Vooralsnog zijn we maandag, woensdag en vrijdag op de praktijk aanwezig van 9:30 uur tot 15:30 uur. Indien u liever naar ons praktijkadres wilt komen is het raadzaam om daarvoor telefonisch overleg te voeren alvorens u komt. Alle overige dagen en tijden is het kantoor gesloten.

We willen wel benadrukken dat u beter thuis kunt blijven als u verkoudheidsklachten of verhoging (koorts) heeft.

Habitus maatschappelijk zorg en welzijn had reeds een groot aantal maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop nemen we in samenspraak met de GGD de volgende maatregelen:

  • alle medewerkers die in direct contact stonden/staan met de zieke cliënt(e) werken voor zover dat mogelijk en nodig is de komende twee weken thuis. Medewerkers die geen ziekteverschijnselen vertonen én die nodig zijn voor de zorgverlening gaan in afstemming met de GGD aan het werk. Medewerkers die contact hebben gehad met de zieke cliënt én verkouden zijn of hoesten gaan niet aan het werk en worden door de GGD getest;
  • alle cliënten worden extra in de gaten gehouden v.w.b. de bij het virus passende ziekteverschijnselen. Als deze verschijnselen zich voordoen dan kan een cliënt(e) in isolatie worden geplaatst en wordt contact opgenomen met de GGD;
  • bezoek aan de zorginstelling kan uitsluitend op afspraak (via telefoonnummer 085 77 30 508) en bezoekers worden extra gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Bezoekers (inclusief leveranciers) die ziekteverschijnselen vertonen worden niet toegelaten;
  • de woonruimte van de zieke cliënt(e) en de algemene ruimtes worden extra gedesinfecteerd;
  • cliënten wordt gevraagd om activiteiten buiten de zorginstelling de komende weken zoveel mogelijk te beperken. Een aantal dagactiviteiten wordt beperkt of afgelast;
  • we nemen extra maatregelen om de continuïteit van de zorg te waarborgen als blijkt dat medewerkers zijn besmet, onder meer door het maken van afspraken met collega-zorgaanbieders.

U kunt er op vertrouwen dat we alles op alles zetten om verspreiding van het virus te voorkomen. We doen tegelijkertijd ook ons uiterste best om de impact van het virus op de organisatie en vooral de zorgverlening zo veel mogelijk te beperken.

Vragen?

Voor vragen over de maatregelen die Habitus maatschappelijk zorg en welzijn neemt of heeft genomen kunt u contact opnemen met de heer C. Uslu via 085 77 30 508 of info@habituszorg.nl.

Als u vragen heeft over het virus of de verspreiding daarvan dan kunt u de website van het RIVM raadplegen (www.rivm.nl); onder ‘Actuele informatie over het nieuwe coronavirus’ vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.