Vanaf vrijdag 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is op elke organisatie van toepassing. En omdat er in zorginstellingen veel medische gegevens worden verwerkt, vallen zorgorganisaties ook nog eens onder het verzwaarde regime.
de gewijzigde privacybeleid kunt u hier raadplegen.