Vrijwel iedere gemeente biedt vrijwilligers en mantelzorgers (die in hun gemeente wonen) gratis een vrijwilligersverzekering met dekking voor aansprakelijkheid. De vrijwilligersverzekering wordt door de gemeente afgesloten voor mensen die binnen hun gemeente actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger. Het is een collectieve verzekering die de vrijwilliger c.q. mantelzorger dekt indien hem (of haar) iets overkomt tijdens mantelzorg- of vrijwilligerswerkzaamheden.

Uit het onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.) – waarbij  onder alle 388 gemeenten  werd gekeken naar de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers, die onderdeel is van de vrijwilligersverzekering – blijkt dat 78% van de Nederlandse gemeenten mantelzorgers onvolledig informeert over de vrijwilligersverzekering. Er heerst volgens het A.I.C. veel onduidelijkheid op het gebied van gemeentelijke verzekeringspolissen voor mantelzorgers. Gemeenten betalen voor een verzekering maar vergeten de inwoners hierover te informeren.

‘Veel mantelzorgers zullen niet weten dat zij op deze manier zijn verzekerd. Zij die er wel achteraan gaan moeten buitensporig veel moeite doen om erachter te komen hoe het zit. Welke mantelzorger heeft daar tijd voor? Dit verhoogt de regeldruk van mantelzorgers, die al is opgelopen tot drie uur per week.’, aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.

Op dit moment houdt het A.I.C. een aanvullend onderzoek onder mantelzorgers. Uit de voorlopige resultaten kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ongeveer 66% van de mantelzorgers niet weet dat de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente bestaat en ook voor hen geldt.

Kijk voor een volledig overzicht van alle onderzoeksdata (per provincie) op: Mantelzorgers gemeentelijke vrijwilligersverzekering.