* Zorgorganisatie zijn verplicht de kwaliteit van de organisatie te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Een kwaliteitscertificaat, zoals HKZ, ISO 9001 en NEN-EN 15224, biedt uitkomst. Hiermee toont een organisatie aan dat de organisatie goede zorg levert en voldoet aan de landelijke richtlijnen. Adcase treed op als verlengstuk voor Habitus Maatschappelijk Zorg & Welzijn bij het inrichten en aansturen van de organisatorische processen om de kwaliteit van de geleverde diensten te optimaliseren, waardoor het behalen van een keurmerk mogelijk wordt.