Vandaag hebben wij het heugelijke nieuws ontvangen dat Habitus het HKZ certificaat heeft toegewezen gekregen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. Hoewel wij al jaren werken conform de HKZ-normen hebben we vandaag het certificaat weten te bemachtigen. Wij zijn erg trots op deze prestatie en bedanken hierbij iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Wat betekent het HKZ certificaat?
Het HKZ Certificaat geeft aan dat Habitus voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van geleverde zorg. Als een organisatie het certificaat behaald, betekent dit dat de instelling:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld
  • bestaat uit professionele zorgverleners
  • afspraken helder formuleert en nakomt
  • klachten op de juiste manier afhandelt
  • een duidelijke taakverdeling heeft en verantwoordelijkheid neemt

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.
Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.